Duyuru

Pazar Yerleri Kura Çekimi Duyurusu

Yayınlandı 28 Haz 2022

Mevcutta kurulan pazar yerlerinde aşağıda belirtilen manav, tuhafiye ve üretici bölümlerinde boş kalan tezgah yerleri için 14/06/2022 tarih ve 253 sayılı Encümen Kararına istinaden Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’ in 13’ üncü maddesine göre kura yöntemi ile yer tahsisi yapılacaktır.

Yönetmeliğin 11’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında;

“Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.” Denilmektedir.

Bu maddeye göre tüm semt pazarlarında satış yeri olmayanlara kurada öncelik hakkı verilecektir.

Ancak, yeterli müracaat bulunmadığı takdirde aynı pazar yerinde tezgah yeri bulunmayanlar o pazar yeri için kuraya girebilecektir.

Salı Pazarı: 22 adet Tuhafiye, 10 adet Manav

Kuzeykent Kapalı Pazaryeri: 5 adet Tuhafiye, 5 adet Üretici

Cuma Pazarı : 18 adet Tuhafiye, 1 adet Manav, 1 adet Üretici

Ekteki listelerde adetleri, metrekareleri ve tezgah numaraları belirtilmiştir.

 

Müracaat Tarihleri:  Müracaatlar bizzat Hal Müdürlüğüne yapılacak ve 07/07/2022 tarihinde başlayacak ve 22/07/2022 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, kuraya girmeye hak kazananların listesi belediyemiz internet sayfası ve ilan panosunda yayımlanacaktır.

Kura Tarih ve Yeri: 25/08/2022 Perşembe günü Belediye Hizmet Binası 2. Kat Muzaffer Berber Toplantı Salonunda saat 10.00’ da başlayacaktır.

Saat 10.00’ da Manav ve Üretici esnafları, saat 14.00’ da Tuhafiye esnafları için kura çekilecektir.

Kura işleminden sonra kura sonuçları belediye ilan panosu ve web sayfasında yayımlanacaktır.

 

(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  • a) Sebze ve meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,
  • b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı ( Meslek Odaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi )
  • c) Vergi mükellefi olmak,
  • d) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,
  • e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

 

(2) İstenilen Evraklar: Hal Müdürlüğünden alınacak matbu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

  • a) Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi ( Mesleki Oda Faaliyet Belgesi )
  • b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge. ( ÇKS Belgesi )
  • c) Esnaflar için vergi kaydının faal olduğunu gösterir belge.
  • d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğ
  • e) Plastik Mavi Kapaklı Dosya

 

Ek 1:  Salı Pazarı Manav Bölümü 10 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 2:   Salı Pazarı Tuhafiye Bölümü 22 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 3: Kuzeykent Kapalı Pazaryeri Tuhafiye Bölümü 5 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 4: Kuzeykent Kapalı Pazaryeri Üretici Bölümü 5 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 5: Cuma Pazarı Tuhafiye Bölümü 18 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 6: Cuma Pazarı Manav Bölümü 1 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

Ek 7: Cuma Pazarı Üretici Bölümü 1 adet yere ait metrekarelerini ve tezgah numaralarını gösteren liste.

İlanen duyurulur.                               

 

Cuma Pazarı Manav Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Cuma Pazarı Tuhafiye Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Cuma Pazarı Üretici Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Kuzeykent Kapalı Pazaryeri Tuhafiye Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Kuzeykent Kapalı Pazaryeri Üretici Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Salı Pazarı Manav Boş Tezgah Listesi ve Kroki

Salı Pazarı Tuhafiye Boş Tezgah Listesi ve Kroki