Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 30 Mar 2018

Belediye Meclisi, 02.04.2018 Pazartesi günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Nisan ayı meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama.
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi Gereği Belediye Encümen Üyesi Seçimi (3 Üye)
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi Gereği Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi Gereği Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçimi
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi Gereği Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
6-5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi Gereği Kastamonu Belediyesi 2017 yılı İdare Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
7-Kredi Katılım Oranları İle İlgili Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
8-İmar Konularının görüşülmesi.
9-Dilek ve temenniler, kapanış.