Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Posted on 31 May 2024

Kastamonu Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 04.06.2024 Salı günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM :
1 Açılış, Yoklama
2 Kastamonu Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
3Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 Ada 429 Nolu Parselin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine Göre Değerlendirilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
4Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 Ada 428 Nolu Parselin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine Göre Değerlendirilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
5Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesi 2981 Ada 18 Nolu Parselin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine Göre Değerlendirilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
6Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi 1274 Ada 9 Nolu Parselin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine Göre Değerlendirilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
7 Gelir Tarifesi Revizesinin Görüşülmesi.
8İç Borçlanma İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.