Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Posted on 02 Oca 2024

 Kastamonu Belediye Meclisi, Ocak ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 03.01.2024 Çarşamba günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesine İstinaden Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
3-Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmazların Kira İhalesinin Görüşülmesi.
4-Memur Kadro İptal-İhdas.
5-Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Görüşülmesi.
6-Dilek ve Temenniler, Kapanış.