Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, Ekim ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 04.10.2023 Çarşamba günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama.
2-Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanına Yetki  Verilmesinin Görüşülmesi.
3-Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi.
4-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
5-Dilek ve Temenniler, Kapanış.