Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Posted on 28 Ağu 2023

Kastamonu Belediye Meclisi, Eylül ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 01.09.2023 Cuma günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama.
2-Afet İşleri Müdürlüğü’ ne Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin Görüşülmesi .
3-Bilgi İşlem Müdürlüğü’ ne Ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’ nin Güncellenmesinin Görüşülmesi.
4-İnönü Mahallesi Ihlamur Sokak Üzerinde Bulunan 200 Adet Garajın Tahsis İşlemi İçin Encümene Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
5-Elektronik Ücret Sistemi Kart Tarifesinin Yeniden Düzenlenmesinin Görüşülmesi.
6-Özel Halk Otobüsleri Ücret  Tarifesinin Yeniden Düzenlenmesinin Görüşülmesi.
7-Özel Halk Otobüsleri’ nin Gelir Desteği Talebinin Görüşülmesi.
8-Kredi Kullanılması İçin Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’ na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
9-Ek Bütçe Talebinin Görüşülmesi.
10-Gelir Tarifesi Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.
11-Dilek ve Temenniler, Kapanış.