Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Posted on 31 Mar 2023

Kastamonu Belediye Meclisi, Nisan ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 03.04.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama.
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü Maddesi Gereği Belediye Encümen Üyesi Seçimi (3 Üye)
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye İmar Komisyonuna Üye Seçimi
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci Maddesi Gereği Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
6-5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi Gereği Kastamonu Belediyesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
7-Kastamonu Belediyesi Ticari Taksi Çalışma ve Taşımacılık Yönerge İptali ve Ticari Taksi Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliği’nin Görüşülmesi.
8-Ömerül Faruk Darende Huzurevinin Konaklama Ücret Tarifesinin Görüşülmesi
9-Fen İşleri Müdürlüğünün ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Ek Ödenek Talebinin Görüşülmesi.
10-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesindeki Değişikliklerin Görüşülmesi.
11-Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Toprak Eleme Makinası Alımının Görüşülmesi.
12-Kamu İdareleri Arasında Araç Devir İşleminin Görüşülmesi.
13-Mülkiyeti Belediyemize Ait Muhtelif Yerlerde Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilebilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
14-Mülkiyeti Belediyemize Ait Saraçlar Mahallesinde bulunan 101 Adet Garaj ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine Göre İşlem Yapılabilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
15-Mülkiyeti Belediyemize Ait Muhtelif Yerlerde Bulunan Taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Kira İhalesinin Yapılabilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
16-Dilek ve Temenniler, Kapanış.