Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 05 Ağu 2022

Kastamonu Belediye Meclisi, olağanüstü meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 08.08.2022 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama
2-Eğitim, Sağlık ve Kültürel Alanlarda Yatırım Yapmak Amacıyla  Kredi Kullanımı için Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
3-Dilek ve Temenniler, Kapanış.