Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 03 Oca 2022

Kastamonu Belediye Meclisi, Ocak ayı meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 03.01.2022 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

GÜNDEM  :
1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesine İstinaden Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci Maddesine İstinaden Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
4-Kastamonu Merkez Candaroğulları  Mahallesi 1469 Ada 1 ve 10  Nolu Parsellerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesine  Göre Satışının  Görüşülmesi.
5-Memur Kadro İptal İhdas Görüşülmesi.
6-Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.
7-Kastamonu Belediyesi ile Ukrayna Rivne Şehri Arasında “Kardeş Kent” İlişkisi Kurulmasının Görüşülmesi.
8-Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi.
9-Dilek ve Temenniler, Kapanış.