Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 07 May 2021

Belediye Meclisi, 17.05.2021 Pazartesi günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

 GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama.
2-2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
3-Şartlı Bağış Alınması ve Belediyemiz ile Protokol Yapılması İçin Belediye Başkanına Yetki   Verilmesinin Görüşülmesi.
4-Akut Arama Kurtarma Derneği ile Belediyemiz Arasında Protokol Yapılmasının Görüşülmesi.
5-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
6-Dilek ve Temenniler, Kapanış.