Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 26 Ağu 2020

Belediye Meclisi, 01.09.2020 Salı günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Eylül ayı meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM  :
 1-Açılış ve  Yoklama.
2-Kreş ve Gündüz Bakımevi Ücretlerinin Görüşülmesi.
3-Azdavay Belediyesi ile  Protokol Yapılması.
4-Kastamonu  Merkez  Budamış  Mahallesi  250 Ada  1  Nolu  Parselin  Belediyemiz Adına Tahsis Alınması.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 2020 Yılı Gelir Tarifesinde 1.6 Başlıklı (Geçici) İnşaat Ruhsat Ücretinin Artırılması Talebinin Görüşülmesi.
6-Kastamonu   Merkez  Hepkebirler  Mahallesi  305 Ada 27  Nolu  Parselin  Satışının  Görüşülmesi.
7-Kastamonu  Merkez  Kuzeykent   Mahallesi  1299 Ada 19  Nolu  Parselin  Satışının Görüşülmesi.
8-Kastamonu  Merkez  Kuzeykent  Mahallesi  1299  Ada  20  Nolu  Parselin Satışının Görüşülmesi.
9-Kastamonu  Merkez  Kuzeykent  Mahallesi  1299  Ada  21  Nolu  Parselin Satışının Görüşülmesi.
10-Kastamonu  Merkez  Kuzeykent  Mahallesi  1299  Ada  22  Nolu Parselin Satışının Görüşülmesi.
11-Kastamonu  Merkez  Kuzeykent  Mahallesi  1299  Ada  23 Nolu  Parselin Satışının Görüşülmesi.
12-Kastamonu  Merkez  Mehmet  Akif  Ersoy  Mahallesi  1597 Ada 40  Nolu Parselin Satışının  Görüşülmesi.
13-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
14-Dilek ve Temenniler, Kapanış.