Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 26 Haz 2020

Belediye Meclisi, 02.07.2020 Perşembe günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Temmuz ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

G Ü N D E M :
1-Açılış ve Yoklama.
2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’üncü Maddesi Gereği Belediye Encümen Üyesi Seçimi (3 Üye)
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
4-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye İmar Komisyonuna Üye Seçimi
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci Maddesi Gereği Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
6-5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi Gereği Kastamonu Belediyesi 2019 yılı İdare Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
7-2001 Model BMC Profesyonel 620 Marka Merdivenli İtfaiye Aracının Satışı
8-Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2608 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Parka İsim Verilmesinin Görüşülmesi
9-Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi
10-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
11-Dilek ve Temenniler, Kapanış.