Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 22 May 2020

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 29.05.2020 Cuma günü saat 11:00’da olağanüstü meclis toplantısı yapacaktır.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.

2- Teknoloji geliştirme bölgesi hisse devrinin görüşülmesi.

3- Mülkiyeti belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi 1172 ada 1 nolu parselin, Hisarardı Mahallesi 519 ada 5,20 ve 23 nolu parseller ile takas edilebilmesi için yetki verilmesi.

4- İmar plan tadilatlarının görüşülmesi.

5- Dilek ve temenniler, kapanış.