Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 24 Eki 2019

Belediye Meclisi, 01.11.2019 Cuma günü Saat: 19.00’da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan Kasım ayı meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama,
2- 2020 Yılı İdare Performans Programının Görüşülmesi.
3- 2020 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi ve 2020 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
4- İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
5- Dilek ve temenniler, kapanış.