Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 30 Eyl 2019
Belediye Meclisi, 01.10.2019 Salı günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ekim ayı meclis toplantısını yapacaktır.
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.
2-Memur Norm Kadro-İptal-İhdas
3-2020-2024 Dönemi Stratejik Plan
4-İmar plan tadilatlarının görüşülmesi
5-Dilek ve temenniler, kapanış