Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 27 Haz 2019

Belediye Meclisi, 01.07.2019 Pazartesi günü saat 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Temmuz ayı meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama.
2-İmar konularının görüşülmesi.
3-Dilek ve temenniler, kapanış.