Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 28 May 2019

Belediye Meclisi, 30.05.2019 Perşembe günü Saat: 12.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan üstü meclis toplantısını yapacaktır.

G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama,
2- Kredi Kullanımı İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
3- Dilek ve temenniler, kapanış.