Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 31 May 2018

Belediye Meclisi, 01.06.2018 Cuma günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Haziran ayı meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama.
2-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yönetmeliğinin görüşülmesi.
3-Akmescit Mahallesi 411 ada 11 nolu parsel ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi.
4-İmar Konularının görüşülmesi.
5-Dilek ve temenniler, kapanış.