Duyuru

Meclis Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 30 Nis 2018

Belediye Meclisi, 02.05.2018 Çarşamba günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mayıs ayı meclis toplantısını yapacaktır.

G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama,
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereği
2017 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
3- İmar plan tadilatlarının görüşülmesi.