Duyuru

Meclis Duyurusu

Yayınlandı 30 Eki 2020

Belediye Meclisi, 02.11.2020 Pazartesi günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Kasım ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

G Ü N D E M            :
1-Açılış ve Yoklama.
2-2021 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi ile    2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
3-2021 Yılı İdare Performans Programının Görüşülmesi.
4-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma     Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
5-Zabıta Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Sorumlulukları ile    Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
6-Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat    Ticaret ve Sanayi A.Ş’ ye Sermaye Artışı Yapılmasının Görüşülmesi.
7-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
8-Dilek ve Temenniler, Kapanış.