Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 28 Tem 2017

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aktekke Mahallesi 74 ada 28 parselde bulunan  UÇAK CAFE; Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83   sayılı kararı ile,  Belediye    Encümeninin  17/07/2017 tarih ve 456 sayılı kararı gereğince ve Kuzeykent Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu yol üzerinde (Şartnamede belirtilen Krokide’ ki yere) İçkisiz Büfe; Belediye Encümenin 17/07/2017 tarih ve 450 sayılı kararları ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 07.08.2017 Pazartesi Günü Saat 15:00-15:30 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu yerlerin muhammen kira bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (60 –altmış günlü) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir