Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 21 Haz 2017

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşınmazların;  Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı gereği, Belediye Encümenin 29.05.2017 tarih ve 381 sayılı kararı ile Cebrail Mahallesi Saat Kulesi Çay Bahçesi’ nin ve Belediye Encümenin 20.03.2017 tarih ve 176 sayılı kararı ile Aktekke Mahallesi 74 ada 28 parselde bulunan Uçak Cafe Restaurant’ ın  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi  gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1-İhale 03.07.2017 Pazartesi Günü Saat 15.00-15.20 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz Konusu parsellerin kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 10:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (60 –altmış günlü) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir