Duyuru

İhale İlanı

Posted on 29 Kas 2023

İ L A N
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜLKİYETİ KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT MEHMET AKİF ERSOY
MAHALLESİ 712 ADA 428 PARSEL (Konut Alanı E=2.10 11.819,04 m²) SATIŞI YAPILACAKTIR.

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI
MADDE 1: Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 428 parsel Konut Alanı E=2.10 Hmax:15 Kat Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarihli 48 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İlan Eki