Duyuru

İhale İlanı

Posted on 27 Eki 2023

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 17 nolu İl Yazıhanesi Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 07.11.2023 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 4. katındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (Süresiz + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki