Duyuru

İhale İlanı

Posted on 15 Eyl 2023

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 20 nolu İl Yazıhanesi, 75  numaralı Büro (Sauna)  ve 101 numaralı Büro; Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarihli ve 78 sayılı kararı gereğince; Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 42 nolu İlçe Yazıhanesi, 50 Numaralı İl Yazıhanesi, 79 ve 105 numaralı Bürolar; Aktekke Mahallesi 23 Ağustos Sokakta bulunan Büfe (Alkolsüz), Cebrail Mah. 172 ada 1,2 ve 17 Parsellerde Bulunan Konak, Kuzeykent Mah. 1161 Ada 1 Parselde Bulunan Halı Saha; Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarihli ve 49 sayılı kararı gereğince; Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Cad. Üzerinde Bulunan Büfe (Alkolsüz) 04.07.2023 tarihli ve 55 sayılı kararı gereğince;  Muhtelif Mahallelerde bulunan Billboardlar, Megalihtlar ile Otobüs Duraklarda bulunan reklam alanları; Meclisinin 03.04.2023 tarihli ve 37 sayılı kararı gereğince;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1-İhale 26.09.2023 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 4. katındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (Süresiz + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki