Duyuru

İhale İlanı

Posted on 06 Oca 2023

 Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez muhtelif mahallelerde bulunan ATM Cihazlarının bulunduğu yerler; Belediye Meclisinin  01.12.2022 tarihli ve 79 sayılı sayılı kararı gereğince; Kastamonu Merkez İnönü Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde bulunan Büfe (Alkolsüz) , İsfendiyar Mahallesi Sinanbey Parkında bulunan Büfe ve Çay Bahçesi, Kuzeykent Mahallesi 742 ada 70 nolu parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 20 numaralı İl yazıhanesi , 101 numaralı Büro ile Kuzeykent Mahallesi 1299 ada 3 nolu parselde bulunan Paintball Sahası Belediye Meclisinin  01.12.2022 tarihli ve 78 sayılı sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 1.İhale 17.01.2023 Salı Günü Saat 14.30’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz konusu taşınmazların kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a  kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki