Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 05 Ara 2022

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 1322 ada 30 parsel de (eski 18 parsel) bulunan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 ve 36 numaralı Oto  Galeriler; Belediye Encümeninin  12.10.2022 tarihli ve 425 sayılı sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1.İhale 13.12.2022 Salı Günü Saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a  kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki