Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 27 Eki 2022

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 21 nolu İl Yazıhanesi ile 78  numaralı Büro; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Büfe (Alkollü); Akmescit Mahallesi İnci Tepesinde bulunan 3,4,5,6,7 ve 8 numaralı Kiosklar; Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarihli ve 64 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

  1. İhale 08.11.2022 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki