Duyuru

İhale İlanı

Posted on 27 Eki 2022

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 21 nolu İl Yazıhanesi ile 78  numaralı Büro; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Büfe (Alkollü); Akmescit Mahallesi İnci Tepesinde bulunan 3,4,5,6,7 ve 8 numaralı Kiosklar; Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarihli ve 64 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

  1. İhale 08.11.2022 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.
İlan Eki