Duyuru

İhale İlanı

Posted on 16 Eyl 2022

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Budamış Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Büfe (Alkolsüz); Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarihli ve 34 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Belediye Hizmet Binası yanında bulunan Büfe (Alkolsüz); Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarihli ve 50 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 17 nolu İl Yazıhanesi ile 80 ,89,98 numaralı Bürolar; Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 43 sayılı sayılı kararı gereğince ; Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 99 ve 100 numaralı Bürolar  Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli ve 25 sayılı sayılı kararı gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

  1. İhale 27.09.2022 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.
İlan Eki