Duyuru

İhale İlanı

Posted on 29 Tem 2022

Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait Saraçlar Mahallesi Huzurevi Caddesi 721 ada 36 ve 37 parsellerde bulunan Düğün Salonu ve Restoran; Budamış Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Büfe (Alkolsüz); Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarihli ve 34 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Belediye Hizmet Binası yanında bulunan Büfe (Alkolsüz); Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarihli ve 50 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi 740 ada 70 parselde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 51 nolu İl Yazıhanesi, Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

  1. İhale 09.08.2022 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler ihale günü saat 12:00’a  kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale dosyasını almak ve geçici teminatı  Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

 

İlan Eki