Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Haz 2022

Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 2152 ada 14 parsel (Küçük Sanayi Alanı h=8.5m); Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli ve 7 sayılı kararı gereği; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır

1.  İhale 21.06.2022 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Söz konusu taşınmazın satış muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Belediye Başkanlığının Vakıfbank da bulunan TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37 nolu hesabına yatırılması veya Teminat Mektubunu  (En az 90 (doksan) gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki