Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 12 Oca 2022

Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait İsmailbey Mahallesi Cevizli Parkta  bulunan Büfe ve Çay Bahçesi;  İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan Büfe;  Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sepetçioğlu Sokak üzerinde  bulunan Büfe; Belediye Meclisinin  02.09.2021 tarihli ve 70 sayılı kararı gereğince;  Topçuoğlu Mahallesi 337 ada 25 nolu parselde bulunan Topçuoğlu İş Merkezi önünde bulanan WC;  Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 80 numaralı Büro; Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 43 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir. Hepkebirler Mahallesi 322 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan Otopark; Belediye Encümenin  02.11.2021 tarihli ve 398 sayılı kararı gereğince; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 İhale 25.01.2022 Salı Günü Saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı ve işletme teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 90 (doksan)  gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki