Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 26 Kas 2021

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi 1120 ada 9 parsel Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 19 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
1. İhale 07.12.2021 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2. Söz konusu taşınmazın satış muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Belediye Başkanlığının Vakıfbank da bulunan TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37 nolu hesabına yatırılması veya Teminat Mektubunu (En az 90 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki