Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 02 Eyl 2021

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan  18 numaralı il yazıhanesi ve 76 numaralı büro (berber); Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 43 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan  44 numaralı ilçe yazıhanesi; Hepkebirler Mahallesi Ovalı Pazarı Sokak No:39 da  bulunan dükkan;  Hepkebirler Mahallesi Nasrullah Meydanında bulunan 41 numaralı dükkan; Saraçlar Mahallesi  İstanbul Yolu üzerinde bulunan Büfe;  Belediye Meclisinin  01.07.2021 tarihli ve 60 sayılı kararı gereğince;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir. Mülkiyeti Belediyemize ait  Kuzeykent Mahallesi Yenişehir Parkında bulunan Çay Bahçesi ve Kafeterya  Belediye Encümeninin 06.04.2021 tarihli ve 134 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Mülkiyeti Belediyemize ait İsmailbey Mahallesinde bulunan 1384 ada 29 ve 32 nolu parseller  (Konut Alanı A-2) Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihli ve 58 sayılı kararı gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1-İhale 14.09.2021 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı ve işletme teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 90 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki