Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 11 Haz 2021

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 17, 18 ve 47 numaralı il yazıhaneleri ile 76 numaralı büro (berber), 80, 89, 98 ve 104 numaralı Bürolar; Hepkebirler Mahallesi Nasrullah Meydanında bulunan 37 ve 39 numaralı dükkanlar; Honsalar Mahallesi 388 ada 18 nolu parselde bulunan Katlı Otoparktaki çay ocağı; Topçuoğlu Mahallesi 337 ada 25 nolu parselde bulunan Topçuoğlu iş merkezindeki WC; Kuzeykent Mahallesi 744 ada 4 parsel ve 745 ada 4 parsellerde bulunan Santra Park; Kuzeykent Mahallesi 1322 ada 18 nolu parselde bulunan Kapalı Balık Pazarı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı dükkanlar; Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 43 sayılı kararı gereğince;  Kuzeykent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Harikalar Diyarı Parkı, Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 20 sayılı kararı gereğince;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1- İhale 06.2021 Salı Günü Saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Söz konusu taşınmazın kiralama muhammen bedeli, geçici teminatı ve işletme teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 90 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

İlan Eki