Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 10 Oca 2019

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 747 ada 54 nolu parsel (KONUTALANI E=2:1) Belediye Meclisinin 12.11.2018 tarih 141 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 24.12.2018 tarih ve 585 nolu kararı gereği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacak olup Mülkiyeti Belediyemize ait Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereğince, (KONUT ALANI E=2.1) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacak olup İsmailbey Mahallesi 2416 ada 24 parselde bulunan Turhan TOPÇUOĞLU Şehir Parkı Yer Altı Otoparkı; Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile, Belediye Encümeninin 26.11.2018 tarih ve 553 sayılı kararı gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecek ve Atabeygazi Mahallesi 257 ada 1, 2, 4 ve 13 parselde bulunan Şeyhoğlu Konağı, Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 109 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 01.10.2018 tarih ve 469 sayılı kararı gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile otel, restoran ve kafeterya (İçkisiz) olarak 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.

İLAN

İLAN

İLAN