Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 30 Tem 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait, Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin (Konut Alanı E=2.1), Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacak olup Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı, Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 568 nolu kararı ile Kuzeykent Mahallesi Araç Muayene İstasyonu Girişi (İçkisiz) Büfe, Belediye Encümeninin 04.02.2016 tarih ve 51 sayılı kararı gereğince Kuzeykent Mahallesi Huzurkent (İçkisiz) Büfe, Belediye Encümeninin 17/07/2017 tarih ve 450 sayılı kararı gereğince Kuzeykent Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu yol üzerinde (İçkisiz) Büfe, Belediye Encümeninin 07.08.2017 tarih ve 485 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Nolu İl Yazıhanesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.

1. İhale 13.08.2018 Pazartesi Günü Saat 15.20-15.40 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Söz Konusu parsellerin satış-kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir