Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 18 Haz 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait , Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 408 nolu parsel ile M.Akif Mahallesi 2805 ada 1 nolu parsellerin (Özel Eğitim Alanı E=2.40) Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 29.01.2018 tarih ve 53 sayılı kararı gereği; Kuzeykent Mahallesi 1120 ada 7 nolu parselin (Konut Alanı E=2,00), Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile, Belediye Encümeninin 03.05.2017 tarih ve 275 sayılı kararı gereği;  Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin (Konut Alanı E=2.1), Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereği; Candaroğulları Mahallesi 2743 ada 4 nolu parselin (Konut Alanı E=2.00), Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 206 sayılı kararı ile, Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 sayılı kararı gereği;  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

 

  1. İhale 25.06.2018 Pazartesi Günü Saat 15.30-16.10 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

  1. Söz Konusu parsellerin satış-kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

 

Dökümanı İndir