Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 04 Nis 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait Cebrail Mahallesi Kuleli Sokakta bulunan Mazlumcuoğlu Konağı, Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı gereği Belediye Encümeninin 12.03.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

  1. İhale 16.04.2018 Pazartesi Günü Saat 15.00’ da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu işyerinin aylık kira muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Kastamonu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümeni’ne ibraz etmeleri zorunludur.

 

Dökümanı İndir