Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 28 Mar 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; Belediye Meclisinin 16.11.2011 tarih ve 84 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 12.03.2018 tarih ve 116 sayılı kararı ile Merkez M.Akif Ersoy Mahallesi 2515 ada 1 nolu parselin ve M.Akif Ersoy Mahallesi 2515 ada 2 nolu parselin (KONUT olarak satışı yapılacak olup Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ALANI A-3) ve 83 sayılı kararı gereği Belediye Encümeninin 12.02.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 93 Nolu İş Yeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1. İhale 09.04.2018 Pazartesi Günü Saat 15.00-15.30 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Söz konusu parselin satış muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Kastamonu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli+Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir