Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018

Dökümanı İndir

İ                       L                      A                     N

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

KASTAMONU BELEDİYESİ KUZEYKENT MAHALLESİ 1314 ADA 1 PARSELİN

(TİCARET-KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²)

SATIŞI YAPILACAKTIR.

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE 1:     Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih 18 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 99 nolu kararı gereğince, (TİCARETKONUT ALANI E=3:00) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE 2:     İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

 

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE 3:     İşin ihalesi 19.03.2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

Dökümanı İndir