Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 09 Mar 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Saraçlar Mahallesi 2800 ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 117 nolu kararı ile, Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 587 sayılı kararı gereğince, (KONUT ALANI E=1.2)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

  1. İhale 19.03.2018 Pazartesi Günü Saat 15.30’ da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Söz konusu parselin satış muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Kastamonu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli + Teyit yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

 

Dökümanı İndir