Duyuru

İhale İlanı

Yayınlandı 26 Şub 2018

Dökümanı İndir

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 29.01.2018 tarih 53 sayılı kararı ile, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 408 nolu parsel ile M.Akif Mahallesi 2805 ada 1 nolu parsellerin (Özel Eğitim Alanı E=2.40) satışı yapılacak olup, Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 26 sayılı kararı gereği, Hepkebirler Mahallesi 265 ada 1 parselde bulunan Osmanlı Sarayı, Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 83 sayılı kararı gereği, Belediye Encümeninin 22.01.2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi 1161 ada 1 nolu parsele Spor Tesis Alanı (Halı Saha) yapılmak üzere, Belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 603 sayılı kararı ile Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi 23 Ağustos Sokağı girişinde bulunan Vitamin Bar ve Büfe, Belediye Encümeninin 22.01.2018 tarih 35 sayılı kararı ile, M.Akif Mahallesi Toki Konutları Önü Büfe, Belediye Encümenin 28.09.2017 tarih ve 562 nolu kararı ile Akmescit Mahallesi Lider Taksi Durağı, Belediye Encümeninin 05.02.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 42 nolu ilçe yazıhanesi, Belediye Encümenini 20.02.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 75 nolu işyeri, Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 100 nolu Büro, Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 101 nolu Büro, Belediye Encümeninin 20.02.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile Kuzeykent Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 105 nolu Büro, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

1.İhale 05.03.2018 Pazartesi Günü Saat 15:00-16:00 saatleri arasında Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2.Söz Konusu parsellerin satış-kira muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup; ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı, Gelir Servisine yatırmaları veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

Dökümanı İndir