Duyuru

Emlak ve Çevre Temizlik Vergi Duyurusu

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında, 2019 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik Vergilerinin 2’nci Taksit ödemeleri 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Mükelleflerimiz, ödemelerini Belediyemiz veznelerinden, www.kastamonu.bel.tr üzerinden ve Halkbank şubelerinden yapabileceklerdir.

Süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk ettirileceğinden, mükelleflerimizin vergi ödemelerini süresinde yapmaları menfaatlerine olacaktır.

 

İlan ve Reklam Vergisi Duyurusu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

İlan ve Reklam Vergisi mükelleflerimiz, 2019 yılı 2’nci taksit ödemelerini 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerinden, www.kastamonu.bel.tr üzerinden ve Halkbank şubelerinden yapabileceklerdir.

Süresinde ödenmeyen vergiler için gecikme zammı tahakkuk ettirileceğinden, mükelleflerimizin vergi ödemelerini süresinde yapmaları menfaatlerine olacaktır.