Duyuru

Kastamonu Belediye Meclisi, olağanüstü meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 23.01.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

 

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama
2-Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Nakdi Sermaye Artışının Görüşülmesi
3-Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Teminat Mektubu Alınması İçin Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
4-Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 937 Ada 382 Nolu Parselde Bulunan Hastane Binası   ve Arsası İle  Hastanenin Ruhsatının Alınması İçin Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
5-Dilek ve Temenniler, Kapanış.