Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 19 Oca 2023

Kastamonu Belediye Meclisi, olağanüstü meclis toplantısı için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden 23.01.2023 Pazartesi günü saat 19.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

 

GÜNDEM  : 

1-Açılış, Yoklama
2-Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Nakdi Sermaye Artışının Görüşülmesi
3-Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Teminat Mektubu Alınması İçin Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
4-Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesi 937 Ada 382 Nolu Parselde Bulunan Hastane Binası   ve Arsası İle  Hastanenin Ruhsatının Alınması İçin Belediye Başkanı Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU’na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi
5-Dilek ve Temenniler, Kapanış.