Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 28 Eki 2021

Belediye Meclisi, 01.11.2021 Pazartesi günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Kasım  ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.        

GÜNDEM  : 

 1-Açılış, Yoklama.
2-2022 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi ile 2022 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin Görüşülmesi.
3-2022 Yılı İdare Performans Programının Görüşülmesi.
4-Bitüm Asfalt ve Agrega Malzemeleri Alımı Amacıyla Kredi Kullanılması İçin Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
5- PVC ve Çelik Boru Alımı Amacıyla Kredi Kullanılması İçin Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
6-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
7-Dilek ve Temenniler, Kapanış.