Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 28 Eyl 2021

Belediye Meclisi, 01.10.2021 Cuma günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ekim  ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.        

GÜNDEM  :

 1-Açılış, Yoklama.
2-Kastamonu Sakatlar Derneği ile Belediyemiz Arasında Protokol Yapılmasının Görüşülmesi.
3-Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzninin Görüşülmesi.
4-Kadastro Bilirkişilerinin Görüşülmesi.
5-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
6-Dilek ve Temenniler, Kapanış.