Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 29 Mar 2021

Belediye Meclisi, 01.04.2021 Perşembe günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Nisan ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama.
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi Gereği Belediye Meclisi 1’inci ve 2’nci Başkan Vekili Seçimi
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu Maddesi Gereği Belediye Meclisi Katiplerinin Seçimi
4-5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü Maddesi Gereği Belediye Encümen Üyesi Seçimi (3 Üye)
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
6-5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi Gereği Belediye İmar Komisyonuna Üye seçimi
7-5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci Maddesi Gereği Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
8-5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi Gereği Kastamonu Belediyesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
9-Kastamonu Merkez Muhtelif Mahallelerde Dijital Totem Tabela Konulmasının Görüşülmesi.
10-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne Ek Ödenek Aktarılmasının Görüşülmesi.
11-2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesindeki Basit Onarım Proje Tadilatı Ruhsat Yenileme vb. Hizmet Karşılığı Alınan Ücret Bedelinin Görüşülmesi.
12-Çöp Toplama Aracının Haczedilememesi Kararının Görüşülmesi.
13-Honsalar Mahallesi 394 Ada 22 Nolu Parseldeki Taşınmazın Yıkımının Görüşülmesi
14-Mülkiyeti Belediyemize Ait Muhtelif Yerlerde Bulunan Taşınmazların Kiraya Verilebilmesi İçin İhaleye Çıkarılmasının Görüşülmesi.
15-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
16-Dilek ve Temenniler, Kapanış.