Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 01 Şub 2021

Belediye Meclisi, 01.02.2021 Pazartesi günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şubat ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

GÜNDEM  :

1-Açılış, Yoklama,
2-Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi.
3-Bisiklet Yolu Tahsisinin Görüşülmesi.
4-Kirada Bulunan Belediyemiz Taşınmazlarına Ait Kira Alacakları Hususunun Görüşülmesi.
5-Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Gerçekleştirilecek Karşılıklı Takas ve Devir İşlemlerinin Görüşülmesi
6-Beyçelebi Mahallesi 1019 Ada 54 Nolu Parselin Tahsis Alınmasının Görüşülmesi.
7-KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için Yetki Verilmesinin Görüşülmesi.
8-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
9-Dilek ve Temenniler, Kapanış.