Duyuru

Belediye Meclisi Toplantı Duyurusu

Yayınlandı 31 Ara 2020

        Belediye Meclisi, 04.01.2021 Pazartesi günü Saat: 19.00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Ocak ayı olağan meclis toplantısını yapacaktır.

 GÜNDEM  :

 1-Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci Maddesine İstinaden Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci Maddesine İstinaden Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
4-Meclis Görüşmelerinin Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kaydedilmesi.
5-Mülkiye Müfettişi Denetimi Sonucuna İlişkin Meclisin Bilgilendirilmesi.
6-Sayıştay Başkanlığı’nın 2019 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Meclisin Bilgilendirilmesi.
7-Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.
8-Memur Kadro İptal İhdas
9-2021 Yılının Kastamonu’da “İstiklal Marşı Yılı” Olarak Kabul Edilmesi.
10-Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi.
11-Bütçe İçi İşletme Kurulmasının Görüşülmesi.
12-İmar Plan Tadilatlarının Görüşülmesi.
13-Dilek ve Temenniler, Kapanış.